LDK-3

FinScan levererar ett automatiskt kvalitetssorteringssystem BoardMasterNOVA och en EndSpy till LDK-3, ett sågverk i Arkhangelsk, Ryssland på sommaren 2017. Systemet blir den tredje leveransen till Sawmill-25 som har använt FinScan's teknik sedan 2006.