Vi deltar på LESDREVMASH-mässan i Moskva den 19-22 oktober 2020

Vi deltar på LESDREVMASH-mässan i Moskva den 19-22 oktober 2020

Vi vill välkomna dig att besöka vår monter 22C10 i Expo centre Moskva! Där kan du höra de senaste nyheterna om värdeoptimerande kvalitetssortering och våra lösningar! Vartannat år organiseras LESDREVMASH-mässan i Moskva där ledare av världens marknad för skogs- och...
Den nya mjukvarubaserade hållfasthetssorteringen intresserar sågverk

Den nya mjukvarubaserade hållfasthetssorteringen intresserar sågverk

Den av FinScan utvecklade helt nya programvaran för bestämning av sågvarors hållfasthet blev 2019 godkänd vid CEN-gruppens möte för användning vid maskinell hållfasthetssortering enligt EN 14081 standarden. Nyheten och fördelen med systemet är att den som en helt...
Ny skanner för AO Madera till Irkutsk-regionen

Ny skanner för AO Madera till Irkutsk-regionen

Finscan har tecknat ett kontrakt för leverans av kvalitetssortering BoardMasterNOVA och EndSpy kamerasystemet för AO Madera. Virkesföretaget AO Madera är ett av de största i Ryssland och har varit verksam sedan 1999. En unik egenskap hos sågverket är att den helt...
Laura Jokinen har utsetts till marknadschef för FinScan

Laura Jokinen har utsetts till marknadschef för FinScan

Laura Jokinen har börjat den 1 september 2020 som FinScans marknadschef. Laura ansvarar för att marknadsföra företagets smarta sorteringsystem över hela marknaden. Laura har lång erfarenhet av BtoB-marknadsföring, försäljning och kommunikation inom logistikbranschen....
Ännu en MoistSpy för leverans till ULK

Ännu en MoistSpy för leverans till ULK

Finscan har tecknat ett kontrakt för att leverera MoistSpy, ett system för beröringsfri mätning av fuktighet i virket, till sågverk i ULK gruppen. MoistSpy kommer att anslutas till BoardMasterNova brädskanner och de två systemen kommer att arbeta tillsammans för att...
FinScan maskinvisionsystem för Metsä Fibre nya Rauma sågverk

FinScan maskinvisionsystem för Metsä Fibre nya Rauma sågverk

Metsä Fibre, en del av Metsä-Gruppen, bygger världens modernaste sågverk i Rauma, västra Finland, med investeringar till ett värde av cirka 200 miljoner euro.  FinScan Oy deltar i detta storskaliga projekt genom att leverera maskinsynsystem för sågade varor. Den...