FinScan Oy

FinScan Oy är ett privatägt finländskt teknologiföretag, som tillverkar automatiska sorteringssystem för sågverksindustrin. Vår verksamhet är global och vi har levererat över 400 automationssystem i 20 olika länder.

De som grundade vårt företag startade redan på 1970-talet en utveckling av automationsprodukter. FinScan grundades 1988, och företaget växte snabbt till en ledande leverantör av automation för sorteringlinjer. Våra produkter används både för rå- och slutsortering på små och stora såg- och justerverk. Vi har också levererat system till plywood-industrin.

Vårt företag ligger i Esbo, Finland, och vi har totalt 17 professionella yrkesmän inom produktutveckling, kundservice och marknadsföring. Ett nät av underleverantörer sköter tillverkningen av våra nyckelkomponenter, medan vi själva sköter slutmonteringen och testningen av de färdiga produkterna. Vi har försäljnings- och servicepartners i de viktigaste marknadsområdena.

En kundorienterad produktutveckling samt ett starkt applikations- och teknologikunnande har möjliggjort en framgångsrik företagsverksamhet. I våra produkter använder vi ett brett sortiment av maskinvisions-, laser- och mikrovågsteknik i kombination med vår intelligenta programvara. Vår produktutveckling är baserad på ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.