Ännu en MoistSpy för leverans till ULK

18.06.2020 | Nyheter

Finscan har tecknat ett kontrakt för att leverera MoistSpy, ett system för beröringsfri mätning av fuktighet i virket, till sågverk i ULK gruppen. MoistSpy kommer att anslutas till BoardMasterNova brädskanner och de två systemen kommer att arbeta tillsammans för att säkerställa kvalitetssortering inklusive produktfuktighet. En funktion i MoistSpy-systemet är dess okänslighet för temperatur och luftfuktighet i lokalen, samt avsaknaden av kalibreringskrav under drift.