Metsä Svir

29.01.2019 | Nyheter

FinScan levererar ett automatiskt kvalitetssorteringssystem BoardMasterNOVA-N till Metsä Svir, ett sågverk i Ryssland på vintern 2018. Sorteringssystemet inkluderar det senaste från FinScan, dvs Buzzard AI (Artificial Intelligence)-teknik. Idrifttagning av det nya systemet kommer att ske i början av 2019.