Ny skanner för AO Madera till Irkutsk-regionen

03.09.2020 | Nyheter

Finscan har tecknat ett kontrakt för leverans av kvalitetssortering BoardMasterNOVA och EndSpy kamerasystemet för AO Madera. Virkesföretaget AO Madera är ett av de största i Ryssland och har varit verksam sedan 1999. En unik egenskap hos sågverket är att den helt producerar produkter från sibirisk lärk.

Med hjälp av Finscan-skannrar, med Buzzard©, artificiell intelligens för realtidsdetektering av defekter, kommer AO Madera att öka produktiviteten, stabiliteten och sorteringskvaliteten.