ULK Group

23.05.2019 | Nyheter

FinScan levererar två automatiska kvalitetssorteringssystem BoardMasterNOVA-N till Ustjanskyi och Velsk sågverk i Ryssland på hösten 2019. Sorteringssystemet inkluderar det senaste från FinScan, dvs MultiAngle– och MultiFreq-teknik. Efter denna leverans är alla kvalitetssorteringssystem i ULK Groups sågverk levererade av FinScan.