Produkter

Optimerad produktion, jämn kvalitet och högt värdeutbyte

Våra automatiska sorteringssystem säkerställer högt värdeutbyte, komplett analys av virkets defekter och egenskaper, värdeoptimerad kvalitetssortering och jämn kvalitet på sågvarorna. Dessutom hjälper systemen till att lätt hantera kundernas kvalitetskrav, garantera rätt kvalitet till olika kundbehov och övervaka produktionens validitet.

Våra sorteringssystem är auktoriserade för hållfasthetssortering och innehåller flera speciella program för analysering av råvara, vidareförädling eller slutanvändning av sågvarorna. Våra skanners används till exempel i kantverk, råsortering, justerverk, hyvleri och CLT sortering.  Vi använder ett brett sortiment av artificiell intelligens, maskinvisions-, laser- och mikrovågsteknik i kombination med vår intelligenta programvara för att säkerställa så exakt och effektiv sortering som möjligt. Vår produktutveckling är baserad på ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

Maskinellt sorterat virke måste alltid kompletteras med en visuell, överordnad inspektion, som kan utföras manuellt eller t.ex. med vårt sorteringssystem BoardMaster. Visuell sortering möjliggör en fullständig CE-märkning av virkesprodukter.

BoardMaster

Ett helt nytt sorteringssystem, som garanterar en komplett analys av sågvarans egenskaper och defekter.

EndSpy

Brädändkamera, som utnyttjar modern bildhanteringsteknologi för att fastställa sågvarans värde.

MoistSpy

Fuktighetsmätare som analyserar sågvarans fuktighetsprofil på justerverket, hyvleriet eller vidareförädlingen.

support och produktutveckling

Våra experter erbjuder kunder utbildning, teknisk support samt kundservice.

VÅR TRÄSLAG ERFARENHET

VÅR TRÄSLAG ERFARENHET

Furu | Gran | Sibirisk ädelgran | Lärkträ

Jack Pine | Eastern White Pine | Norway Pine | Lodgepole Pine |
Radiata Pine | Maritime Pine | Ponderosa Pine | Southern Yellow Pine

Douglas Fir | Balsam Fir | Cedar | Western Hemlock

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430