BoardMaster

Komplett analys av virkets egenskaper och defekter

BoardMaster är ett effektivt och modernt sorteringssystem för analysering av virkets egenskaper och defekter. Systemet kan användas i både råsortering och slutsortering. BoardMaster systemet möjliggör bland annat sågverkets förbättrade värdeutbyte, ökade produktionskapacitet, optimerade produktion och jämn kvalitet i kundleveranser. Dessutom möjliggör systemets maskinella hållfasthetssortering en fullständig standardiserad CE-märkning av sågade trävaror.

Det nyaste BoardMasterNOVA systemet mäter flatsidornas och märgens form och dimensioner samt analyserar defekter på virkets yta som påverkar kvaliteten. Systemet analyserar, sorterar och optimerar virket enligt givna kvalitetsregler och ger exakt information för virkets trimning och sortering.

I BoardMasterNOVA systemet fotograferas virkesbitarna från 10 olika mätriktningar med MultiAngle- och MultiFreq-teknik. Båda flatsidorna fotograferas från tre riktningar samt vardera kantsidan två gånger i 45° vinkel. Den nya metoden garanterar en komplett analys av virkets egenskaper och defekter, där bland annat deformation och sprickor nu kan analyseras mer noggrant än tidigare.

LED-lampor med lång livslängd som används i systemet garanterar en stabil och jämn belysning av virkesbitarna. Belysningen utnyttjar flera våglängder inom både synligt och IR-ljus. Tack vare den bättre upplösningen i systemets nyutvecklade matriskameror har mätnoggrannheten, defektdetekteringen och därigenom sorteringsresultatet avsevärt förbättrats. Sprickor, färgberoende defekter och insektsskador kan nu analyseras bättre än någonsin tidigare. Matriskamerorna sänder bilddata över Ethernet-anslutningar till datorer med hög prestanda. Operatörerna kan styra och övervaka systemet med allt ifrån vanliga mobilskärmar och surfplattor till 42” bildmonitorer. BoardMaster innehåller breda rapporteringsmöjligheter för olika användningssyften för operatörer, produktionsplanerare och högsta ledningen.

Fördelen med BoardMaster

 • höjer virkets värdeutbyte
 • ökar produktionskapaciteten
 • optimerar produktionen med beaktande av råmaterialet och kundkraven
 • hanterar komplexa produktionskrav
 • noggrann övervakning av produktion både i råsortering och slutsortering
 • garanterar en jämn kvalitetsnivå i kundleveranser
VIKTIGASTE PARAMETRAR
 • brädans dimensioner
 • kvistar, kvisthål
 • vankanter
 • deformationer (äkta 3D bild)
 • blånad
 • röta
 • sprickor
 • kådlåpor, barkdrag
 • snedfibrighet
 • märgens position

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • sågvarans analysering med tvärtransportör
 • matris- och vektorkamerateknologi
 • LED+IR -belysning
 • tjockleksprofilmätning med laser
 • analyseringshastighet upp till 240 st./minut
 • skanning av alla sidor och båda brädändorna
 • inmätt längd 6200 mm
 • brädbredd minst 75 mm
 • brädtjocklek 15–125 mm
 • operativsystem Windows 10
 • elmatning 230 VAC/50Hz
Utbud av specialprogram

FinScans sorteringssystem innehåller flera speciella program för analysering av råvara, vidareförädling eller slutanvändning av sågvaran. 

 • maskinell hållfasthetssortering
 • komponentsortering
 • klyvningslösningar
 • kapningslösningar
 • omkantning
 • frisk- och svartkvistsortering
 • fingerskavning
 • sortering av shop-produkter

 

Hållfasthetssortering

BoardMaster och EndSpy används för hållfasthetssortering oberoende av, eller tillsammans med en mekanisk hållfasthetssorteringsmaskin, allt enligt användningssyfte. En hållfasthetsmaskin måste alltid kompletteras med en visuell, överordnad inspektion, som kan utföras manuellt eller t.ex. med BoardMaster som är CE-godkänd för kompletterande visuell hållfasthetssortering. Våra system möjliggör en fullständig CE-märkning av virkesprodukterna.

 • självständig maskinell hållfasthetssortering i C- och T-klasser, i enlighet med EN 14081 standarden
 • kompletterande visuell sortering för övriga system för maskinsortering
 • sortering i enlighet med standard för visuell hållfasthetssortering (INSTA 142, BS 4878)
 • sortering av konstruktionsvirke i enlighet med ALS/CLS standarden
 • sortering av limträlameller (JAS)

 

BoardMaster uppdateringar

Alla förbättringar som gjorts i BoardMaster HDL är tillgängliga även för äldre BoardMaster-versioner.

Genom att byta ut datorerna kan gamla mjukvaruversioner uppgraderas med de förbättringar som gjorts i BoardMaster HDL -versionens bildbehandlings- och optimeringsprogram samt användargränssnitt. En enda ny kraftfull dator ersätter de gamla. Smarta mobiltelefoner och surfplattor kan användas för att kontrollera produktionen. En 42” monitor kan placeras vid produktionslinjen för att visa sorteringsresultatet ännu tydligare än tidigare.

Bildbehandlingen kan avsevärt förbättras och snabbas upp genom att byta några elektronikkort och eventuellt föråldrade kameror. De gamla lysrören kan ersättas med LED-rör som har lång livstid, sparar energi och sänker underhållskostnader.

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430