BoardMaster

Komplett analys av virkesbitar

BoardMaster är ett effektivt och modernt sorteringssystem för analysering av virkets egenskaper och defekter. Systemet kan användas i både råsortering och slutsortering. BoardMaster möjliggör högt värdeutbyte, ökad produktionskapacitet, noggrann kvalitetskontroll, optimerad produktion enligt råmaterialet och alltid jämn kvalitet i kundleveranser.

Systemet är väldigt användarvänligt och innehåller ett intuitivt interface med extensiva webrapporter. Detta ger användaren full insyn i alla mätresultat. Dessutom innehåller BoardMaster flera speciella program för analysering av råvara, vidareförädling och slutanvändning av sågvaran. BoardMaster är auktoriserad för hållfasthetssortering enligt EN14081-2 standard.

BoardMasterNOVA optimerar och sorterar virket enligt givna kvalitetsregler och ger exakt information för virkets trimning och sortering. Tack vare den mycket höga upplösningen av 0,25 mm² i systemets nyutvecklade matriskameror är mätnoggrannheten, defektdetekteringen och därigenom sorteringsresultaten förstklassiga. BoardMasterNOVA levereras med Buzzard, artificiell intelligens för realtidsdetektering av defekter. Genom Buzzard hittar systemet de mest komplexa defekterna som röta, blånad och insektsmärken med väldigt hög träffsäkerhet.

BoardMasterNOVA mäter alla 4 sidorna om biten, märgens form och dimensioner samt analyserar defekter på virkets yta som påverkar kvaliteten. Systemet fotograferas virkesbitarna från 10 olika riktningar med hjälp av led- och infrarött ljus. Båda flatsidorna fotograferas från tre riktningar samt vardera kantsidan två gånger i 45° vinkel. Den nya metoden garanterar en komplett analys av virkets egenskaper och defekter, där bland annat deformation och sprickor nu kan analyseras mer noggrant än tidigare.

Operatörerna kan styra och övervaka systemet med allt ifrån vanliga mobilskärmar och surfplattor till 42” bildmonitorer. BoardMaster innehåller breda rapporteringsmöjligheter för olika användningssyften för operatörer, produktionsplanerare och högsta ledningen. BoardMaster finns som både icke-vändande och vändande system. Det icke-vändande systemet BoardMasterNOVA-N möjliggör större produktionshastighet.

Fördelen med BoardMaster

 • höjer virkets värdeutbyte
 • ökar produktionskapaciteten
 • noggrann kvalitetskontroll
 • optimerar produktionen enligt råmaterialet
 • alltid jämn kvalitet i kundleveranser

EGENSKAPER SOM DETEKTERAS

 • Brädans dimensioner
 • Kvistar, kvisthål
 • Vankanter
 • Deformationer (äkta 3D bild)
 • Blånad
 • Röta
 • Sprickor
 • Kådlåpor
 • Barkdrag
 • Märgens position

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Sågvaran analyseras med tvärtransportör
 • Matris- och vektorkamerateknologi
 • LED+IR -belysning
 • Defektdetektering med hjälp av artificiell intelligens
 • Kompletterande tjockleksprofilmätning med laser
 • Hastighet upp till 240 st./minut
 • Skanning av alla fyra sidor från tio olika riktningar
 • Operativsystem Windows 10
Utbud av specialprogram

FinScans sorteringssystem innehåller flera speciella program för analysering av råvara, vidareförädling eller slutanvändning av sågvaran. 

 • Maskinell hållfasthetssortering
 • Komponentsortering
 • Klyvningslösningar
 • Kapningslösningar
 • Omkantning
 • Frisk- och svartkvistsortering
 • Fingerskavning
 • Sortering av shop-produkter

 

Hållfasthetssortering

BoardMaster och EndSpy används för hållfasthetssortering oberoende av, eller tillsammans med en mekanisk hållfasthetssorteringsmaskin, allt enligt användningssyfte. En hållfasthetsmaskin måste alltid kompletteras med en visuell, överordnad inspektion, som kan utföras manuellt eller t.ex. med BoardMaster som är CE-godkänd för kompletterande visuell hållfasthetssortering. Våra system möjliggör en fullständig CE-märkning av virkesprodukterna.

 • självständig maskinell hållfasthetssortering i C- och T-klasser, i enlighet med EN 14081 standarden
 • kompletterande visuell sortering för övriga system för maskinsortering
 • sortering i enlighet med standard för visuell hållfasthetssortering (INSTA 142, BS 4878)
 • sortering av konstruktionsvirke i enlighet med ALS/CLS standarden
 • sortering av limträlameller (JAS)

 

BoardMaster uppdateringar

Alla förbättringar som gjorts i BoardMaster HDL är tillgängliga även för äldre BoardMaster-versioner.

Genom att byta ut datorerna kan gamla mjukvaruversioner uppgraderas med de förbättringar som gjorts i BoardMaster HDL -versionens bildbehandlings- och optimeringsprogram samt användargränssnitt. En enda ny kraftfull dator ersätter de gamla. Smarta mobiltelefoner och surfplattor kan användas för att kontrollera produktionen. En 42” monitor kan placeras vid produktionslinjen för att visa sorteringsresultatet ännu tydligare än tidigare.

Bildbehandlingen kan avsevärt förbättras och snabbas upp genom att byta några elektronikkort och eventuellt föråldrade kameror. De gamla lysrören kan ersättas med LED-rör som har lång livstid, sparar energi och sänker underhållskostnader.

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430