EndSpy

Omfattande kvalitetskontroll av brädändan

EndSpy analyserar brädändan vid slutsortering och vidareförädling av virket. Korrelationen mellan elasticitetsmodul (MOE) och brottmodul (MOR) värden som uppnås med EndSpy är hög.

EndSpy kamerasystemet utnyttjar en modern och snabb bildbehandlingsteknologi för att fastställa virkets värde i produktionslinjen. EndSpy använder LED-belysning och en snabb färgmatriskamera för att fotografera och frysa bilder av ändarna på de virkesbitar som passerar. Därefter beräknas årsringarnas maximum- och medelavstånd, samt märgens position, även om den ligger utanför virkesbiten. Även ändsprickor, -röta och -blånad detekteras.

EndSpy kan kopplas ihop med BoardMaster sorteringssystem, eller användas som ett självständigt system för analys av rått eller torkat virke.

Fördelen med EndSpy

 • defektdetektering av brädändan
 • detektering av kärnved och splintved
 • förbättring av hållfasthetssortering i försortering eller slutsortering
 • vändarstyrning baserad på märgposition och kupighet

VIKTIGASTE PARAMETRAR

 • årsringsintervall
 • märgposition i eller utanför virkesbiten
 • bestämning av inner- och ytterbitar i 3ex- och 4ex-sortering
 • andelen blånad och röta på brädändsytan
 • längden av ändsprickor
 • andel sommarved/vårved
 • sågvarans fiberriktning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • färgmatriskamera
 • LED-belysning
 • analyseringshastighet 240 st./minut
 • operativsystem Windows 10
 • avstånd till mätobjektet justerbar mellan 200–400 mm

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430