EndSpy

EndSpy – ett femte sinne

EndSpy har utvecklats för avsyning och analys av brädändan vid olika sågverkstillämpningar. Systemet utnyttjar en modern och snabb bildbehandlingsteknologi för en realtidsanalys av det sågade virket på produktionslinjen.

EndSpy kan kopplas ihop med FinScan’s system BoardMaster, eller användas som ett självständigt system för analys av rått eller torkat virke. Korrelationen med MOE- (elasticitetsmodul) och MOR- (brottmodul) värden är hög.

capture3
endspy2

Färgmatriskamera

EndSpy använder LED-belysning och en snabb färgmatriskamera för att fotografera och frysa bilder av ändan på de virkesbitar som passerar.

Därefter beräknas årsringarnas maximi- och medelavstånd, samt märgens position, även om den ligger utanför virkesbiten. Även ändsprickor, -röta och -blånad detekteras.

Nyttan med EndSpy

 • produktionsstyrning och optimering på såg- eller hyvelverk
 • detektering av kärn- och splintved
 • sortering och kvalitetsbestämning
 • hållfasthetssortering (försortering/slutsortering)
 • vändarstyrning baserad på märgposition och kupighet

Huvudegenskaper som EndSpy analyserar

 • tillväxt
 • årsringsintervall
 • märgposition
 • bitens position i stockens sågmönster (inre/yttre virkesbit)
 • andelen sommarved/vårved
 • fiberriktningen: stående och liggande årsringar
 • defekter i brädändan (t.ex. sprickor, hål)
 • blånad och röta i brädändan (som procent av brädändsytan)

Teknisk specifikation för EndSpy

 • CCD-färgmatriskamera
 • LED-belysning
 • upp till 240 virkesbitar per minut
 • industriell PC-dator med Windows 7/8
 • mått: 600 x 420 x 500 mm
 • stativhöjd: 500 – 1000 mm
 • avstånd till mätobjektet: justerbart inom intervallet 200 – 400 mm
 • massa: 60 kg