EndSpy

Virkets omfattande kvalitetskontroll

EndSpy systemet har utvecklats för avsyning och analys av brädändan vid olika sågverkstillämpningar i råsortering, slutsortering eller vidareförädling. Korrelationen mellan elasticitetsmodul (MOE) och brottmodul (MOR) värden som uppnås med EndSpy är hög.

EndSpy kamerasystemet utnyttjar en modern och snabb bildbehandlingsteknologi för att fastställa virkets värde i produktionslinjen. EndSpy använder LED-belysning och en snabb färgmatriskamera för att fotografera och frysa bilder av ändarna på de virkesbitar som passerar. Därefter beräknas årsringarnas maximum- och medelavstånd, samt märgens position, även om den ligger utanför virkesbiten. Även ändsprickor, -röta och -blånad detekteras.

EndSpy kan kopplas ihop med BoardMaster sorteringssystem, eller användas som ett självständigt system för analys av rått eller torkat virke.

Fördelen med EndSpy

 • produktionsstyrning och optimering i råsortering eller slutsortering
 • detektering av kärnved och splintved
 • sågvarans kvalitetsbestämning
 • förbättring av hållfasthetssortering i försortering eller slutsortering
 • vändarstyrning baserad på märgposition och kupighet

VIKTIGASTE PARAMETRAR

 • årsringsintervall
 • märgposition i eller utanför virkesbiten
 • bestämning av inner- och ytterbitar i 3ex- och 4ex-sortering
 • andelen blånad och röta på brädändsytan
 • längden av ändsprickor
 • andel sommarved/vårved
 • sågvarans fiberriktning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • färgmatriskamera
 • LED-belysning
 • analyseringshastighet 240 st./minut
 • operativsystem Windows 10
 • avstånd till mätobjektet justerbar mellan 200–400 mm

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430