MoistSpy

Noggrann fuktmätning av virket

MoistSpy fuktighetsmätare analyserar virkets fuktkvot på justerverket, hyvleriet eller vidareförädling. Fuktkvoten mäts med genomgående mikrovågor på 4 till 8 punkter. Systemet är helt kalibreringsfritt. Virkets noggranna fuktighetsmätning förbättrar sortering av torkningsdefekter och torkanläggningens övervakning.

MoistSpy fuktighetsmätare kan kopplas ihop med BoardMaster sorteringssystem och EndSpy brädändkamera för att få ännu mer omfattande information för kvalitetsbestämning, optimering och hållfasthetssortering.

Fördelen med MoistSpy

 • snabb och noggrann fuktmätning av virket
 • sortering av torkningsfel
 • övervakning av torkprocessen
 • inget behov av kalibrering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • transmissionsmätning av virkesbitar med mikrovågor
 • krävs ingen kalibrering från användaren
 • beröringsfri kontinuerlig mätning av virket
 • analyseringskapacitet 240 st./min
 • mätning med 4 till 8 givarpar
 • virkesdimensioner: bredd min 75 mm, tjocklek 15–100 mm
 • fuktmätningsområde 5–25 %
 • resolution +/- 0,1%

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430