Service och produktutveckling

Kundorienterad service och support

Utmärk kundservice och kundorienterad produktutveckling står i centrum av vår verksamhet. Vår professionella personal och representanter erbjuder våra kunder utbildning, teknisk support samt kundservice i alla våra viktigaste marknadsområden.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • installation och stöd vid driftsättning
  • operatörsutbildning
  • teknisk support
  • reservdelar
  • systemuppgraderingar

Vi satsar starkt på kundorienterad produktutveckling som är baserad på ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners. Vi utvecklar våra sorteringssystem kontinuerligt för att möta våra kunders behov ännu bättre. Alla utvecklingar som gjorts till våra sorteringssystem är alltid tillgängliga för våra kunder och kan dessutom utnyttjas i äldre modeller.

Vill du också ha jämn kvalitet, optimerad produktion enligt kundbehov och högsta möjliga värdeutbyte?

Vi hjälper både stora och små sågverk med frågor relaterade till visuell hållfasthetssortering och sågvarans sorteringssystem. Kontakta våra experter så löser vi tillsammans dina sorteringsfrågor.

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430