Företaget

FinScan – avancerad teknologi för sågverk

FinScan kommer från de tusen sjöarnas land, och ett av världens skogrikaste länder – Finland.
FinScan startades av tre ingenjörer som hade en idé: att skapa användbara lösningar för sågverksindustrin och ha roligt under tiden. Även om FinScan för länge sedan har vuxit ur sina skor har vi fortfarande samma ”nu fixar vi det här”-inställning. Vi har alltid arbetat nära och tillsammans med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna utifrån sågverkens behov.

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning har gedigen erfarenhet. Vi startade år 1989 och har en konstant utvecklingskurva. Idag är FinScan ett av marknadens största teknikföretag med skanningssystem och programvara som sina två främsta produkter. Vi får sågverk att lyckas med hjälp av avancerad teknik.

FinScans mål är att hjälpa sågverk att prestera bättre. Det gör vi genom att förse våra kunder med utrustning som ger dem mer information om virkesmaterial, datahantering, sortering och produktionsoptimering. Tack vare vår branschledande teknik och vår servicemodell får våra kunder en konkurrensfördel i sågverksindustrin.

Buzzard® – mätprogram för sågvara baserat på djupinlärning

Buzzard® är en metod som används för att i realtid upptäcka defekter på sågvaror genom att använda sig av djupinlärning. Det innovativa mätprogrammet har fått sitt namn från hökfåglarna, som har åtta gånger bättre syn än människan. Vår egen produktutvecklingsenhet skapade Buzzard® för att vi skulle kunna hjälpa våra kunder ännu bättre än tidigare. Det är välkänt att det är väldigt svårt att upptäcka röta på trävarors yta, eftersom röta kan växla mycket i färg, form och textur.

För att kunna skilja röta från reaktionsved, värmeskador och andra färgdefekter, behövdes en effektivare metod. Svårigheten med att detektera röta inspirerade och motiverade oss att utveckla Buzzard®, som har visat sig vara en väldigt effektiv lösning på problemet. Buzzard® baseras på en väldigt stor mängd data, som består av bilder på sågvaror och defekter samt information om var defekterna är placerade.

Buzzard® används idag för att upptäcka defekter på olika typer av träytor. Med enorm precision upptäcker Buzzard® röta och kvistar samt en mycket specifik defekt som kallas bird eye. Den defekten uppstår när barr växer in i trät på montereytallar i Sydamerika. Buzzard® är en standardfunktion i våra NOVA-system och erbjuder våra kunder en märkbart bättre feldetektering.

Den första versionen av Buzzard® släpptes i oktober 2017, när den testades och för första gången användes i produktion vid NK Lundströms såg i Sverige. De framgångsrika testerna och övertygande resultaten uppmuntrade oss att fortsätta utveckla Buzzard® genom att investera i artificiell intelligens. Den första sågen som började använda Buzzard® i produktion för att detektera bird eye-defekten var sågen Maderas Arauco Nueva Aldea i Chile. Sorteringssystemet NOVA och programmet Buzzard® började användas på justeringslinjen vid sågen Nueva Aldea i början av år 2019.

Nu används programmet Buzzard® för att upptäcka defekter i 29 NOVA-system i sex olika länder. Buzzard® utvecklas kontinuerligt som en del av vår produktutveckling. Målet är att alltid använda den senaste teknologin och de nyaste lösningarna för att förbättra våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Grupp

FinScan har gått ihop med en branschledande producent av virkesskanningsteknik: Microtec. I och med det har vi kunnat vässa vår forsknings- och utvecklingsavdelning, utöka vårt produktsortiment och stärka vår servicemodell för att kunna erbjuda ännu bättre lösningar för sågverk.

Våra kunder får fler möjligheter och på så sätt kan vi ge dem en konkurrensfördel och en högre lönsamhet. Som en del av en ledande grupp inom virkesskanningsindustrin strävar vi efter att vara den pålitliga partner vi alltid har varit – men samtidigt kunna erbjuda fler möjligheter.

Servicemodell

För oss på FinScan är det viktigt att kunna ge lokal service för att säkerställa att den centrala produktionen fortlöper så smidigt som möjligt. Vi bistår alltid våra affärspartners med lokal service så att våra kunder kan lita på oss.

Vi finns alltid lokalt och tillgängligt. Vi erbjuder service genom lokala resurser och på landets språk.

Kontakta FinScan redan idag!

Våra specialister inom försäljning och teknik hjälper dig att hitta de lösningar som passar ditt investeringsprogram och dina teknikbehov.
När du väljer FinScan får du alltid kontakt med ett säljteam som är specialiserat på din marknad eller ditt land. Du får lokal service och de hittar de bästa lösningarna för dig ur vårt omfattande utbud. På vissa marknader erbjuder vi dig service via våra samarbetspartner. Vi garanterar alltid att du får FinScans höga kvalitet.

Första steget är att ta kontakt! Låt oss tillsammans fundera på hur vi kan öka lönsamheten hos just er.

FinScans lokala support

Till din tjänst.
Vi bistår alltid med lokal support till våra kunder så att vi kan säkerställa att alla skannrar och program fungerar smidigt och utan avbrott. Nyckeln till optimal skanningskapacitet är regelbunden service av hård- och mjukvara.

FinScans serviceavtal

FinScans serviceavtal är en tjänst med fast pris för underhåll och teknisk support för FinScans kunder.
Med ett serviceavtal säkerställer du kontinuerligt underhåll och skötsel av både hård- och mjukvara. Det minskar risken för driftstopp med skannern och minimerar antalet avbrott i produktionen. Vårt lokala supportteam uppdaterar mjukvaran kontinuerligt via vår portal för fjärråtkomst.

I FinScans serviceavtal ingår:

  • Lokal support via telefon på ditt språk
  • Underhållsprogram och kontroll på plats
  • Fjärrövervakning och onlinesupport
  • Utbildning på plats i skannrar och program för personalen på ditt sågverk så att skannrarnas funktion optimeras

Fördelar med ett serviceavtal:

  • Underhåll görs alltid i tid enligt ett förbestämt schema.
  • Skannrarna är alltid i bra skick och uppdaterade för att prestera optimalt.
  • Du kan förutse de årliga underhållskostnaderna.
  • FinScans experter är redo att snabbt ge dig återkoppling och support.

För mer information om FinScans serviceavtal, kontakta oss.

Nyheter

L.O.A.B. tar över försäljningsrättigheterna för Finscan

L.O.A.B. tar över försäljningsrättigheterna för Finscan

Från och med idag tar L.O.A.B. över försäljningen av Finscans brädscanner i Sverige och Norge. Installation och service kommer fortsättningsvis att utföras av ScanWare. Mer information om L.O.A.B. eller kontakta Claes Otterbeck, VD, på telefon +46 708650203

läs mer
WordPress Image Lightbox Plugin