Tuotteet

Tuotannon optimointi, tasainen laatu ja korkea arvosaanto

Toimitamme älykkäitä ja tehokkaita laadutusjärjestelmiä sahateollisuuteen. Automaattisilla sahatavaran laadutusjärjestelmillämme varmistetaan korkea arvosaanto, täydellinen vikojen tunnistus, arvo-optimoitu laadutus, tuotantokapasiteetin lisäys sekä tasainen laatu. Lisäksi niiden avulla hallinnoidaan helposti asiakkaiden laatuvaatimuksia ja taataan sahatavaran oikea laatu erilaisiin asiakastarpeisiin.

Skannerimme ovat lujuuslajitteluun sertifioituja ja ne sisältävät useita erikoisohjelmia raaka-aineen analysointiin, saheen jatkojalostukseen tai sahatavaran loppukäyttöä varten. Skannereitamme käytetään esimerkiksi särmäyksessä, tuorelajittelussa, kuivalajittelussa, höyläämössä ja CLT lajittelussa. Hyödynnämme järjestelmissämme monipuolisesti konenäkö-, laser-, ja mikroaaltoteknologiaa yhdistettynä älykkääseen ohjelmistoomme mahdollisimman tarkan ja tehokkaan laadutuksen varmistamiseksi. Tuotekehityksemme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Koneellisen lujuuslajittelun yhteydessä täytyy aina käyttää visuaalista tarkistusta, johon BoardMaster-järjestelmämme soveltuu erinomaisesti. Visuaalinen lujuuslajittelu mahdollistaa standardin mukaisen sahatavaran CE-merkinnän.

BoardMaster

Moderni ja tehokas laadutusjärjestelmä sahoille, jonka kuvausmenetelmä takaa sahatavaran ominaisuuksien ja vikojen täyden analyysin.

EndSpy

Sahatavaran päätykamera, joka hyödyntää modernia kuvankäsittelyteknologiaa määrittääkseen sahatavaran arvon tuotantolinjalla.

MoistSpy

Kuivan sahatavaran kosteusmittari, joka analysoi sahatavaran kosteusprofiilin tasaamoilla, höyläämöillä tai sahatavaran jatkojalostuksessa.

tuki ja Tuotekehitys

Asiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme koulutusta, teknistä tukea sekä asiakaspalvelua kaikilla tärkeimmillä markkina-alueillamme.

Puulajikokemuksemme

Puulaji-
kokemuksemme

Mänty | Kuusi | Pihta | Lehtikuusi

Jack Pine | Eastern White Pine | Norway Pine | Lodgepole Pine |
Radiata Pine | Maritime Pine | Ponderosa Pine | Southern Yellow Pine

Douglas Fir | Balsam Fir | Cedar | Western Hemlock

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland