BoardMaster

Sahatavaran ominaisuuksien ja vikojen täydellinen analyysi

BoardMaster on tehokas ja nykyaikainen laadutusjärjestelmä sahatavaran ominaisuuksien ja vikojen analysointiin ja sitä voi käyttää niin tuore- kuin kuivalajittelussakin. BoardMaster-järjestelmä mahdollistaa muun muassa sahatavaran arvosaannon parantamisen, tuotantokapasiteetin lisäyksen, tuotannon optimoinnin sekä tasaisen laadun varmistamisen asiakastoimituksiin. Lisäksi BoardMaster-järjestelmän koneellinen lujuuslajittelu mahdollistaa sahatavaran standardin mukaisen CE-merkinnän.

Uusin BoardMasterNOVA-järjestelmä mittaa sivulautojen ja sydäntavaran muodon ja dimensiot, sekä analysoi sahatavaran pinnalta laatuun vaikuttavat viat. Järjestelmä analysoi, laaduttaa ja optimoi kappaleet annettujen laatusääntöjen mukaisesti sekä antaa täsmälliset tiedot sahatavaran trimmaukseen ja lajitteluun.

BoardMasterNOVA-järjestelmässä sahatavara kuvataan kymmenestä suunnasta uusimpien MultiAngle- ja MultiFreq-teknologioiden avulla. Sahatavaran molemmat lappeet kuvataan kolmesta suunnasta ja syrjät kuvataan kahdesti 45° kulmassa. Uudentyyppinen kuvausmenetelmä takaa sahatavaran ominaisuuksien ja vikojen täyden analyysin, jossa muun muassa sahatavaran muotoviat, väriin liittyvät viat sekä halkeamat voidaan analysoida entistä tarkemmin. BoardMasterNOVA-N -järjestelmä ei vaadi laudan kääntämistä, mikä mahdollistaa suuremman tuotantonopeuden.

Skannerissa käytettävät pitkäikäiset LED-valot takaavat vakaan ja tasaisen valaistuksen. Valaistuksessa käytetään useita aallonpituuksia sekä näkyvän että IR-valon alueilla. Uusien matriisikameroiden ansiosta järjestelmän tarkkuus, vikojen tunnistus ja laadutustulos ovat parantuneet merkittävästi. Halkeamat, sinistymät ja hyönteisvauriot tunnistetaan hyvin tarkkaan. Matriisikamerat siirtävät kuvadataa Ethernet-yhteyttä pitkin tehokkaille tietokoneille. Operaattorien käyttöpäätteet koostuvat langattomista 4” mobiilipäätteistä ja kätevistä tableteista aina 42” näyttöihin asti. BoardMaster-järjestelmä sisältää laajat raportointimahdollisuudet erilaisiin käyttötarkoituksiin operaattoreille, tuotannon suunnittelijoille sekä ylimmälle johdolle.

BoardMaster-järjestelmän edut

 • arvosaannon parantaminen todistetusti
 • tuotantokapasiteetin lisäys
 • tuotannon optimointi asiakastarpeiden ja käytetyn raaka-aineen mukaan
 • monimutkaisten tuotevaatimusten hallinnointi
 • tarkka tuotannon seuranta sekä tuorelajittelussa että kuivalajittelussa
 • tasainen laatu asiakastoimituksiin

TÄRKEIMMÄT PARAMETRIT

 • laudan mitat
 • oksat: tyyppi, koko, lukumäärä, oksasummat ja oksanreiät
 • vajaasärmäisyys
 • muotoviat (todellinen 3D-kuva)
 • sinistymä
 • laho
 • halkeamat
 • pihkataskut, kaarna
 • vinosyisyys
 • sydänjuovan sijainti

TEKNISET TIEDOT

 • sahatavaran analysointi poikittaiskuljettimella
 • matriisi- ja väriviivakamerateknologia
 • LED- / IR-valot
 • laser paksuusprofiilimittaus
 • analysointinopeus 240 kpl/min
 • sahatavaran kuvaus kaikilta lappeilta ja päädyistä
 • mittausalueen pituus 6200 mm
 • kappaleen leveys min. 75 mm
 • paksuus 15–125 mm
 • käyttöjärjestelmä Windows 10
 • sähköliityntä 230 VAC/50 Hz
Useita erikoisohjelmia

FinScan-laadutusjärjestelmät sisältävät useita erikoisohjelmia raaka-aineen analysointiin, saheen jatkojalostukseen tai sahatavaran loppukäyttöä varten. 

 • koneellinen lujuuslajittelu
 • komponenttilajittelu
 • katkaisu kahteen kappaleeseen
 • halkaisu useaan kappaleeseen
 • uudelleensärmäys
 • terveoksalajittelu
 • sormijatkos- ja liimapuulaadut

 

Lujuuslajittelu

FinScan-laadutusjärjestelmiä käytetään lujuuslajitteluun itsenäisinä tai yhdistettyinä muiden laitteiden kanssa. Koneellisen lujuuslajittelun yhteydessä täytyy aina käyttää visuaalista tarkistusta, johon BoardMaster-järjestelmä soveltuu erinomaisesti. Visuaalinen lujuuslajittelu mahdollistaa standardin mukaisen sahatavaran CE–merkinnän.

 • itsenäinen koneellinen lujuuslajittelu C- ja T-luokkiin EN 14081-2 standardin mukaisesti
 • täydentävä visuaalinen tarkistus toisella järjestelmällä tehdylle koneelliselle mittaukselle
 • lajittelu visuaalisten lujuuslajittelustandardien mukaan (INSTA 142, BS 4978)
 • rakennussahatavaran visuaalinen lajittelu ALS/CLS standardien mukaan
 • liimapuupalkkilamellien visuaalinen lajittelu (JAS)

 

BoardMaster-päivitykset

BoardMaster HDL-malliin tehdyt parannukset ovat saatavissa myös vanhempiin BoardMaster -malleihin

HDL -version ohjelmistoon on tehty paljon kuvankäsittelyyn ja optimointiin sekä käytettävyyteen liittyviä parannuksia, ja se voidaan päivittää vanhaan järjestelmään tietokonevaihdon yhteydessä. Yhdellä ainoalla uudella tehokkaalla tietokoneella voidaan korvata vanhat tietokoneet. Voit nyt seurata BoardMaster -järjestelmän laadutusta kannettavilla päätteillä kuten tabletilla ja älypuhelimella. Laadutuslinjan viereen voidaan sijoittaa 42” näyttö, jolla laadutustiedot saadaan näkyviin operaattoreille aiempaa selkeämmin.

Kuvankäsittelyä voidaan parantaa ja nopeuttaa huomattavasti vaihtamalla muutamia elektroniikkakortteja, ja tarvittaessa myös ylivanhat kamerat. Loisteputkien tilalle voidaan vaihtaa pitkäikäiset LED-valopalkit, jotka säästävät energiaa ja pienentävät ylläpitokuluja.

FinScan Oy

Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland

+358 9 4355 430